AN NINH-QUỐC PHÒNG
Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh xã Hồng Đức tổ chức khai mạc lớp cập nhật kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 năm 2023
17/05/2023 04:01:29

Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh xã Hồng Đức tổ chức khai mạc lớp cập nhật kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 năm 2023

Nhằm cập nhật, bồi dưỡng những nội dung mới chủ yếu về quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QPAN trước tình hình mới, để vận dụng trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, giữ vững ANCT-TTATXH. Ngày 16/5/2023 HĐ GDQPAN xã Hồng Đức tổ chức khai mạc lớp cập nhật kiến thức QPAN cho đối tượng 4 năm 2023.

1. Thành phần

Cán bộ, công chức cấp xã (không thuộc đối tượng 3), những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; Bí thư, phó bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Ban giám đốc hợp tác xã, trưởng các đoàn thể cấp thôn, Đại biểu HĐND xã và đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam không thuộc đối tượng 1,2,3 và đối tượng 4 do Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh huyện bồi dưỡng. Tổng quân số: 160 đồng chí

2. Nội dung

Gồm 03 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh.

- Chuyên đề 2: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

- Chuyên đề 3: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

3. Thời gian, Địa điểm

Tổng thời gian lớp học 1 ngày, khai mạcTừ 07.00 phút ngày 16/5/2023.

Tại nhà văn hóa trung tâm xã Hồng Đức

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Quý Chiều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Chính trị viên BCHQS xã truyền đạt nội dung của 3 chuyên đề. Các đồng chí tham dự buổi học đã nắm được cơ bản các nội dung về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh trong tình hình hiện nay. Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Tổng hợp: Nguyễn Thị Nhịp


Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2320
Trước & đúng hạn: 2320
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 21:27:16)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG ĐỨC - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Tạ Ngọc Quyên - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0987071329

Email: 

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0