AN NINH-QUỐC PHÒNG
Hồng Đức triển khai huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2022
14/04/2022 12:00:00

Thực hiện Kế hoạch huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2022. Ngày 14/4/2022 Ban chỉ huy quân sự xã Hồng Đức đã triển khai huấn luyện dân quân tự vệ lực lượng tại chỗ năm thứ 2 đến năm thứ 4. Theo kế hoạch thời gian học đối với lớp huấn luyện là 7 ngày, trong đó thời gian học chính trị là 6 bài còn lại là thời gian học điều lệnh đội ngũ và kỹ chiến thuật.
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2320
Trước & đúng hạn: 2320
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 21:43:31)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG ĐỨC - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Tạ Ngọc Quyên - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0987071329

Email: 

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 20
Tất cả: 93,773