GIÁO DỤC-Y TẾ
Trường Mầm non Hồng Đức tổ chức tổng kết năm học 2021 - 2022
01/06/2022 12:00:00

Trường Mầm non Hồng Đức tổ chức tổng kết năm học 2021 - 2022

 

Năm học 2021 – 2022 là năm học mà ngành giáo dục gặp muôn vàn khó khăn do đại dịch Covid – 19. Thời gian học trực tuyến của các em nhiều hơn học trực tiếp, cán bộ giáo viên ngoài việc dạy học còn phải cùng với địa phương tham gia chống dịch. Cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học của cả giáo viên và học sinh còn thiếu thốn do vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến việc dạy và học của nhà trường. Song với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, các bậc phụ huynh học sinh, sự nỗ lực cố gắng của tập thể sư phạm nhà trường, cùng sự tích cực của các em HS, nên năm học 2021 – 2022 đã kết thúc đầy thắng lợi với tập thể trường Mầm non Hồng Đức kết quả vụ thể như sau:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC

1. Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ em trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

100% trẻ đến trường được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần.

100% trẻ được đảm bảo an toàn phòng dịch tại trường.

Trường hoàn thiện hồ sơ đề nghị ủy ban nhân dân huyện xét công nhận “Trường học an toàn phòng chánh tai nạn thương tích” .

Nhà trường thực hiện nghiêm các qui định về đảm bảo an toàn cho trẻ tại trường, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của các cấp; tự đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo Bộ tiêu chí Ban hành kèm theo Công văn số 2586/BCĐ-PCD ngày 26/8/2021 của Bạn chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương. Thực hiện tốt công tác y tế trường học theo Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGD ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và GDĐT; Kế hoạch liên ngành số 827/LN-SYT-SGDĐT ngày 22/3/2021 của Sở Y tế-Sở GDĐT thực hiện Công tác Y tế trường học giai đoạn 2021-2025.

Triển khai thực hiện Chương trình "Tôi yêu Việt Nam" về giáo dục an toàn giao thông cho trẻ em mầm non theo Kế hoạch số 479/KH-BGDĐT ngày 19/5/2021 có hiệu quả.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lí giáo dục.

100% CBQL tự đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng đạt loại tốt. Được đánh giá, xếp loại viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

100% CBGV, NV thực hiện tốt các phong trào thi đua do các cấp phát động.

Thực hiện hiệu quả chương trình GDMN sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020; Thông tư 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 qui định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở GDMN; Kế hoạch số 3292/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án phát triển GDMN giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Kế hoạch số 3293/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục mầm non giai đoạn 2019-2025.

Nhà trường đã chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch năm học, điều chỉnh Kế hoạch giáo dục linh hoạt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đáp ứng yêu cầu của chương trình GDMN và thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025; Thực hiện chủ đề năm học “Xây dựng trường mầm non xanh- an toàn- thân thiện”. Kết quả nhà trường xây dựng 1 thư viện xanh, các khu trải nghiệm được bố trí sắp xếp hợp lý. Nhà trường đã chỉ đạo các lớp trồng cây xanh tại khu hành lang và trong nhà vệ sinh tạo môi trường xanh, thân thiện với trẻ; Lựa chọn các nguyên vật liệu từ cỏ cây hoa lá, các nguyên liệu sẵn có từ địa phương trang trí trong và ngoài lớp học thân thiện với trẻ.

Ngoài ra nhà trường đã tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm cho trẻ tại trường đảm bảo an toàn, phù hợp, hiệu quả. Tổ chức chuyên đề “Dạy trẻ kể chuyện sáng tạo” liên trường (MN Hồng Đức, MN An Đức, MN Vạn Phúc” thành công tốt đẹp. 2 chuyên đề cấp trường, 8 chuyên đề cấp tổ

Trường có 02 giáo viên tham gia thi cấp huyện đều đạt GVDG cấp huyện; 1 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Tham dự ngày hội “Sáng tạo của bé” cấp huyện; Có 10 trẻ tham gia 01 trẻ đạt giải A, 02 trẻ đạt giải B, 07 trẻ đạt giải C. Tập thể nhà trường đạt giải B.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ; tăng cường kiểm tra chuyên đề và kiểm tra việc khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra. Phát huy vai trò của Hội đồng trường, ban thanh tra nhân dân trường học, ban đại diện cha mẹ học sinh…trong việc giám sát thực hiện các qui định, qui chế, nội qui trong nhà trường. Đánh giá, xếp loại giáo viên, nhân viên và người lao động công bằng, công khai theo qui định. Phát huy vai trò của giáo viên cốt cán tham gia công tác kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn cho giáo viên. Tăng cường công tác bồi dưỡng đội ngũ.

3. Duy trì ổn định qui mô trường, lớp; Tăng cường cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học; nâng cao chất lượng kiểm định và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

3.1.Duy trì ổn định qui mô trường, lớp; Tăng cường cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học

Nhà trường xây dựng quy mô các nhóm lớp sát với tình hình thực tế huy động, điều kiện về cơ sở vật chất đúng định mức, có tính ổn định. Cơ cấu số lượng cân đối hợp lý giữa nhà trẻ và mẫu giáo.

- Duy trì được quy mô trường lớp: 16 nhóm, lớp trong đó Nhà trẻ: 4 nhóm; mẫu giáo 12 lớp

Kết quả: Huy động được 390/513 cháu ra lớp đạt tỷ lệ: 76%;

- Nhà trẻ: Huy động 81/200 cháu đạt tỷ lệ: 40,5%; (Còn thấp so với kế hoạch đầu năm là 2,5%) do nghỉ dịch Covid-19 kéo dài dẫn đến trẻ nghỉ học nhiều.

- Mẫu giáo: Huy động 309/313 cháu đạt tỷ lệ 100%; ( 4 cháu chuyển trường)

- 100% các phòng học đều đảm bảo an toàn, kiên cố. 100% các lớp có đủ bàn ghế đúng quy cách, có tủ đựng đồ dùng, đồ chơi có đủ đồ dùng cần thiết phục vụ chương trình GDMN.

- Các lớp cơ bản có đồ dùng tối thiểu theo quy định tại Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT, ngày 23/3/2015 Thông tư của Bộ GD&ĐT ban hành danh mục đ/d, đ/c, thiết bị dạy học tối thiểu cho GDMN.

- Có bếp ăn bán trú theo quy định bếp 1 chiều, có đủ đồ dùng, dụng cụ phục vụ công tác bán trú theo hướng hiện đại.

3.2. Nâng cao chất lượng kiểm định và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Làm tốt công tác tuyên truyền huy động vận động tài trợ cho giáo dục nhằm tăng cường mua bổ sung thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các lớp đảm bảo theo quy định trường chuẩn kết quả trong năm học huy động được 72.711.000. Nhà trường đã mua 1 tủ lạnh lưu mẫu thức ăn giá để góc thư viện, bộ loa kéo,1 ti vi, bộ sa bàn giao thông, bộ ghế hình quả dưa

Đã làm tốt công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng trong nhà trường. Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

Cuối năm học thu thập hồ sơ minh chứng, lưu giữ sắp xếp khoa học

4. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Nhà trường đã thực hiện tốt công tác phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ; Đã tích cực tham mưu với UBND xã tập trung ưu tiên nguồn lực để đảm bảo duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; Chuẩn bị các điều kiện để xây dựng và thực hiện Đề án phổ cập GDMN cho trẻ em mẫu giáo 4 tuổi theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Phân công giáo viên đi điều tra, thống kê, báo cáo số liệu phổ cập chính xác, kịp thời; Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với các trường TH, THCS địa phương trong công tác rà soát số liệu, thống kê, nhập dữ liệu vào phần mềm, đảm bảo chính xác, đúng quy định.

Công tác phổ cập được nhà trường chú trọng, phân công cán bộ giáo viên phụ trách phổ cập thực hiện đúng tiến độ và đạt kết quả tương đối tốt.

Nhà trường đã huy động 100% trẻ 5 tuổi đến trường;

100% trẻ 5 tuổi được ăn bán trú, được học 2 buổi/ngày, được phân tách đúng độ tuổi, được học nghiêm túc có chất lượng theo Chương trình GDMN. 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.

Xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2021.

5. Nâng cao chất lượng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ

5.1. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ

- 100% trẻ đến trường được đảm bảo an toàn về mọi mặt.

- 100% các cháu được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng. Đối với trẻ 5 tuổi được theo dõi chỉ số BMI đầy đủ đúng quy định.

- 100% trẻ đến trường được khám sức khỏe theo định kỳ vào tháng 5/2022 (Do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên mới khám sức khỏe định kỳ 1 đợt).

- Trẻ được cân, đo theo dõi sức khỏe qua biểu đồ tăng trưởng 3 lần/năm.

- Kết quả cân, đo tháng 4/2022: 355/355 cháu đạt 100%. Trong đó:

+ Cân nặng: Kênh BT: 354/355 cháu đạt 99,7%; Trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân và thấp còi là 1/355 đạt 0,3%. Số trẻ thừa cân: 07 cháu đạt 2% Chia ra:

Chỉ số cân nặng

Nhà trẻ

Mẫu giáo

Kênh bình thường

53/53 cháu = 100%

301/302 cháu = 99,6%

SDD thể nhẹ cân

0

1cháu = 0,4%

Trẻ thừa cân

0

7 cháu = 2,3%

Chỉ số chiều cao

Nhà trẻ

Mẫu giáo

Kênh bình thường

53 cháu = 100%

301/302 cháu = 99,6%

SDD thể thấp còi

0

1 cháu = 0,4%

* Chất lượng nuôi dưỡng:

- Trường tổ chức cho các cháu ăn bán trú tại trường đạt: 100%;

- Mức đóng ăn: 15.000đ/ cháu/ngày. (Không thu gạo)

- 100% trẻ toàn trường được uống sữa học đường đảm bảo chất lượng.

- Trường có công trình vệ sinh đảm bảo an toàn cho trẻ

- 100% nhóm lớp có đủ đồ dùng, phương tiện phục vụ vệ sinh cho trẻ, đủ các điều kiện trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ; trẻ nắm được các thao tác vệ sinh cá nhân và các kỹ năng trong công tác phòng dịch.

- 100% công trình vệ sinh được trang trí phù hợp với trẻ; có đủ thiết bị đảm bảo an toàn cho trẻ sử dụng; thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ;

- Bếp ăn được bố trí, sắp xếp đúng quy trình một chiều; Đồ dùng, thiết bị bán trú được kiểm tra và vệ sinh thường xuyên. Có đủ đồ dùng, trang thiết bị đảm bảo an toàn cháy nổ, an toàn VSTP; có đủ bảng biểu thường xuyên công khai thực đơn và tài chính.

Nhân viên nuôi dưỡng thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh của trường trong công tác giám sát qui trình tổ chức ăn và chất lượng bữa ăn của trẻ tại trường thường xuyên có hiệu quả.

Đã sử dụng phần mềm “Phân hệ phần mềm quản lí công tác bán trú” của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và chuyển giao công nghệ Việt Nam (Viettec, Corp) để thực hiện liên thông trong quản lí bán trú và cân đối trong tính khẩu phần ăn hàng ngày.

Nhà trường đã sử dụng hiệu quả kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho trẻ theo Công văn số 1464/SGDĐT-GDMN ngày 31/10/2016 của Sở GD&ĐT. Kí hợp đồng với trạm y tế xã trong công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho trẻ.

Thực hiện đầy đủ và kịp thời chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo theo qui định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ Qui định chính sách phát triển GDMN và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ Qui định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục Quốc dân và chính sách, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực Giáo dục Đào tạo.

5.2. Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN

- 100% nhóm, lớp thực hiện hiệu quả chương trình GDMN sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020; Thông tư 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 qui định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở GDMN. Đã điều chỉnh xây dựng kế hoạch giáo dục theo hướng tinh gọn, phù hợp với thời gian sau khi nghỉ phòng chống dịch Cvid 19. Đối với trẻ em 5 tuổi, lựa chọn những nội dung cốt lõi, cần thiết, nhằm chuẩn bị cho trẻ em sẵn sàng vào học lớp Một.

- 100% các lớp sử dụng hiệu quả trang zalo, facebook của trường,lớp. Chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục linh hoạt, an toàn phù hợp với tình hình thực tế. Giáo viên biết lựa chọn các nội dung hướng dẫn phụ huynh phù hợp với điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ em tại nhà để hướng tới đạt được mục tiêu, kết quả mong đợi cuối độ tuổi theo chương trình GDMN.

- Giáo viên chủ động trong việc xây dựng các video hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ tại nhà trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 gây được nhiều hiệu ứng từ phụ huynh học sinh.

- 100% trẻ mẫu giáo được đánh giá sau mỗi chủ đề, trẻ nhà trẻ được đánh giá sự phát triển theo yêu cầu cuối độ tuổi.

- Bé chăm đạt 98%, bé ngoan đạt 95%, bé ngoan toàn diện đạt 90%

- 100% trẻ được đánh giá chất lượng cuối năm

- 100% các nhóm, lớp tách đúng độ tuổi. Trẻ nhà trẻ được đánh giá tròn tháng, 100% trẻ các lớp được đánh giá cuối chủ đề, đều có góc thư viện an toàn và thân thiện cho trẻ.

Giáo viên biết lựa chọn nội dung tích hợp việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ phù hợp với lứa tuổi trong thực hiện chương trình GDMN, chú trọng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự bảo vệ, tự phục vụ; Biết tận dụng môi trường giáo dục hiện có để tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ phù hợp với từng độ tuổi.

- Giáo viên tích cực trong việc thực hiện chủ đề năm học “Xây dựng trường mầm non xanh- an toàn - thân thiện” có hiệu quả.

- Tổ chức cho trẻ mẫu giáo tham gia Ngày hội “Sáng tạo của bé” cấp huyện; Có 10 cháu tham gia; có 1 cháu đạt giải A; có 2 cháu đạt giải B; 7 cháu đạt giải C. Tập thể nhà trường đạt giải B.

* Tổ chức ngày hội, ngày lễ, hội thi

Tổ chức tốt các ngày hội, ngày lễ tại các nhóm lớp như: Khai giảng, trung thu, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11...và tổ chức cho trẻ khối mẫu giáo một số hoạt động trải nghiệm như: Thăm viếng nghĩa Liệt sĩ. Thăm quan đình, chùa tại địa phương...

6. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên mầm non

- Tổng số cán bộ quản lý, GV, NV: 36; ( ĐH: 31; CĐ: 03; TC: 02)

+ Cán bộ quản lý: 03;

+ Tổng số giáo viên: 32; trong đó giáo viên nhà trẻ: 08; Giáo viên mẫu giáo: 24 giáo viên; tỷ lệ 2.0 giáo viên/lớp;

+ Nhân viên: 01;

- Chất lượng đội ngũ, đội ngũ CB, GV, NV nhà trường: Đội ngũ tuổi đời trẻ khỏe, luôn yêu nghề mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm, có trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100% và trên chuẩn 94%

- 100% CBGV, NV không vi phạm đạo đức nhà giáo. Tham gia các phong trào thi đua do trường và ngành tổ chức. Không vi phạm luật an toàn giao thông. Biết áp dụng CNTT vào công tác quản lý và xây dựng kế hoạch giáo dục.

+ Thực hiện tự đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Chú trọng bồi dưỡng kỹ năng thực hành tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm cho trẻ.

Nhà trường đã chú trọng và nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nhân viên. Tăng cường bồi dưỡng về ý thức nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo, trú trọng bồi dường về chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho giáo viên. Tạo điều kiện cho CBQL và giáo viên học tập nâng cao trình độ đào tạo, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ. Tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các trường điểm trong và ngoài huyện.

Tăng cường tổ chức chuyên đề, hội thảo cấp trường, 100% CB, GV, NV tham dự hội thảo liên trường Hồng Đức, An Đức, Vạn Phúc chuyên đề “Dạy trẻ kể chuyện sáng tạo”.

Thực hiện hợp đồng lao động, đóng BHXH, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, nâng lương theo quy định đối với cán bộ quản lý và giáo viên có thành tích xuất sắc. Phối hợp chặt chẽ với Công đoàn trường động viên kịp thời người lao động, thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”.

Nhà trường tổ chức tốt hội thi "Giáo viên dạy giỏi" cấp trường có 30/32 giáo viên tham gia (01 giáo viên mới vào trường không đủ điều kiện thi, 1 GV nghỉ thai sản), kết quả có 30/30 giáo viên đạt 100% GVDG cấp trường. Có 02 giáo viên đạt GVDG cấp huyện, 1 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

- Công tác thanh tra, kiểm tra:

+ Kiểm tra CM nghiệp vụ: 32 giáo viên (Tốt: 28, Khá: 4).

+ Kiểm tra chuyên đề: 35 cán bộ QL, GV, NV (Tốt: 33, Khá: 02);

+ Kiểm tra đột xuất: 20 hoạt động ( tốt 13, khá: 8 )

+ Thực hiện tự đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Kết quả: Tổng số cán bộ, giáo viên tự đánh giá: 35

Xếp loại tốt: 32/35; Đạt 91,5%

Xếp loại Khá: 3/35; Đạt 8,5%%;

+ Đánh giá viên chức

Kết quả: Tổng số CB, GV, NV: 36 đ/c

Xếp loại HTXSNV: 10; Đạt 27%

Xếp loại HTTNV: 25/36 ; Đạt 70%

Xếp loại HTNV; 1; Đạt 3%

7. Chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong GDMN.

- 100% CBQL sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý giáo dục và thực hiện tốt chuyển đổi số vào tổ chức hội nghị và bồi dưỡng giáo viên.

- 85% giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức các hoạt động giáo dục và công tác tuyên truyền.

- 90% cán bộ, giáo viên, nhân viên biết sử dụng và áp dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Nhà trường đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí: Quản lí bán trú, phổ cập giáo dục trẻ em 5 tuổi, xây dựng các nội dung tuyên truyền, giáo dục trẻ tại nhà; thực hiện tiếp nhận thông tin điện tử qua Website của Phòng GD&ĐT, Email...đảm bảo kịp thời, hiệu quả; báo cáo, thống kê, thông tin về Phòng, Sở chính xác kịp thời, đúng mẫu qui định.

Tích cực học tập, bồi dưỡng qua mạng Internet; họp trực tuyến; trao đổi thông tin, kết nối với phụ huynh bằng công nghệ số.

Sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường và khả năng thực hiện của giáo viên theo Điều lệ TMN.

Xây dựng các Video để hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ tại nhà để triển khai trực tuyến trong thời gian trẻ không đến trường do dịch bệnh bảo đảm chất lượng giáo dục trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19.

8. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục mầm non

Nhà trường đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ngành và của tỉnh về đổi mới và phát triển GDMN. Tăng cường công tác phổ biến và hướng dẫn các lớp thực hiện nghiêm túc các văn bản qui phạm pháp luật về GDMN. Phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng bằng nhiều hình thức, đảm bảo hiệu quả, phù hợp, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo tháng, theo các chủ đề. Phối hợp với đài truyền thanh của xã tăng cường thông tin, truyền thông về GDMN. Các hoạt động của nhà trường qua trang mạng Facebook, Zalo. Chú trọng công tác tuyên truyền đến phụ huynh và nhân dân qua tổ chức các lễ hội cho trẻ.

Mỗi tháng nhà trường có 2 bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, mạng xã hội. Nội dung ngắn gọn, hình thức tuyên truyền đa dạng: vừa là bài viết, bài viết kèm hình ảnh, hình ảnh, Video... Tất cả bài tuyên truyền có sự phê duyệt của hiệu trưởng và được lưu theo từng tháng.

100% các nhóm, lớp thực hiện tương đối tốt công tác tuyên truyền;

Tổng số có 25 bài viết tuyên truyền có nội dung về giáo dục mầm non.

Nguồn: Đ/c Hiệu trưởng Bùi Thị Oanh

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 2386
Trước & đúng hạn: 2384
Trễ hạn: 2
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/09/2022 06:07:44)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG ĐỨC - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Tạ Ngọc Quyên - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0987071329

Email: 

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 9
Tất cả: 30,198