TIN TỔNG HỢP KHÁC
Tổ chức thăm đồng, kiểm tra đánh giá năng suất lúa và diện tích chuột phá hoại vụ chiêm xuân 2022
15/06/2022 12:00:00

Tổ chức thăm đồng, kiểm tra đánh giá năng suất lúa và diện tích chuột phá hoại vụ chiêm xuân 2022

 

Ngày 10 tháng 6 năm 2022, lãnh đạo Đảng Ủy, HĐND, UBND, HTXDVNN xã Hồng Đức và các ông bà trưởng thôn đã tổ chức thăm đồng, kiểm tra đánh giá diện tích chuột phá hoại và đánh giá năng suất lúa vụ chiêm xuân 2022. Tổng diện tích gieo cấy trong toàn xã vụ chiêm xuân 2022 là 202ha gồm các giống:

- Giống VNR 20: 67,644 ha, năng suất ước đạt 280kg/sào

- Giống Thiên ưu 8: 36ha, năng suất ước đạt 270kg/sào

- Giống Bắc thơm: 26ha, năng suất ước đạt 190kg/sào

- Giống Q5: 14.4 ha, năng suất ước đạt 290kg/sào

- Giống BT 225: 28,456ha, năng suất ước đạt 290kg/sào

- Nếp 11,5ha, năng suất ước đạt 180kg/sào

- Giống khác: 18ha, năng suất ước đạt 250kg/sào

- Năng suất bình quân đạt 250kg/sào

- Diện tích chuột phá hoại ước tính 0,41%

Vụ Chiêm xuân 2022 được đánh giá là vụ có năng suất trung bình đạt cao và tỷ lệ chuột hại thấp hơn so với vụ chiêm xuân 2021.

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2320
Trước & đúng hạn: 2320
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 22:32:02)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG ĐỨC - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Tạ Ngọc Quyên - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0987071329

Email: 

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 21
Tất cả: 93,774