QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang , tỉnh Hải Dương đến năm 2030
18/01/2023 04:30:01

Quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang , tỉnh Hải Dương đến năm 2030
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 977
Trước & đúng hạn: 977
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/05/2023 09:11:23)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG ĐỨC - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Tạ Ngọc Quyên - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0987071329

Email: 

 
Đang truy cập: 4
Hôm nay: 10
Tất cả: 78,703