CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
UBND xã Hồng Đức được UBND huyện Ninh Giang tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
21/03/2023 03:50:18

UBND xã Hồng Đức được UBND huyện Ninh Giang tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Ngày 21/3/2023, UBND huyện Ninh Giang tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2023.

Báo cáo kết quả đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2022 và triển khai kế hoạch CCHC năm 2023. UBND xã Hồng Đức đạt 92,31/100 điểm đạt 92,03%, là một trong 3 xã đạt chỉ số tổng hợp trên 90% so với số điểm tối đa (100% điểm). Đ/c Tạ ngọc Quyên, Chủ tịch UBND xã được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. UBND xã được UBND huyện tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính năm 2022. Trong đó điểm đạt các chỉ số thành phần cụ thể như sau:

1. Điểm số và chỉ số thành phần về công tác chỉ đạo, điều hành đạt 13,24/15 điểm đạt 88,27%

2. Điểm số và chỉ số thành phần về lĩnh vực Cải cách thể chế đạt 5/5 điểm đạt 100%

3. Điểm số và chỉ số thành phần về lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính đạt 15,95/18,5 điểm đạt 86,22%

4. Điểm số và chỉ số thành phần lĩnh vực Cải cách tổ chức bộ máy đạt 6/6 điểm đạt 100%

5. Điểm số và chỉ số thành phần lĩnh vực Cải cách chế độ công vụ đạt 10,78/11 điểm đạt 98%

6. Điểm số và chỉ số thành phần lĩnh vực cải cách tài chính công đạt 7/7 điểm đạt 100%

7. Điểm số và chỉ số thành phần lĩnh vực xây dựng Chính quyền điện tử, chính quyền số đạt 10,42/11,5 điểm đạt 90,61%

8. Điểm số và chỉ số thành phần tác động của CCHC đến sự phát triển kinh tế - xã hội đạt 1,85/2 điểm đạt 92,5%

9. Điểm số và chỉ số thành phần đánh giá của các tổ chức đối với CCHC đạt 11,96/14 điểm đạt 85,43%

10. Điểm số và chỉ số thành phần đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt 9,83/10 điểm đạt 98,3%

Tổng hợp: Nguyễn Thị Nhịp - CCVHTT
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2320
Trước & đúng hạn: 2320
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 22:34:06)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG ĐỨC - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Tạ Ngọc Quyên - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0987071329

Email: 

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 21
Tất cả: 93,774