AN NINH-QUỐC PHÒNG
Thanh niên xã Hồng Đức hăng hái tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023
08/12/2022 09:56:14


Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ huyện Ninh Giang về việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023. Ngày 05 tháng 12 năm 2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Hồng Đức đã tổ chức cho 30 công dân đủ điều kiện tham gia khám tuyển tại huyện. Kết quả đã vượt chỉ tiêu xét nghiệm máu 3 chỉ tiêu (chỉ tiêu huyện giao cho xã là 19 chỉ tiêu xét nghiệm máu). Đối với những công dân đủ điều kiện nhưng chưa tham gia khám tuyển, HĐNVQS xã tiếp tục đôn đốc công dân tham gia khám tuyển đồng thời tham mưu cho HĐNVQS xã, UBND xã lập hồ sơ đối với những công dân không khám tuyển phục vụ cho việc xử lý theo quy định.
 
Tổng hợp Đ/c nguyễn Thị Nhịp - CCVHTT-TT
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2320
Trước & đúng hạn: 2320
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 23:13:40)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG ĐỨC - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Tạ Ngọc Quyên - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0987071329

Email: 

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 21
Tất cả: 93,774