GIÁO DỤC-Y TẾ
Trường Tiểu học Hồng Đức tổ chức thành công hội thi trưng bày và giới thiệu sách
26/04/2023 11:03:28

Trường Tiểu học Hồng Đức tổ chức thành công hội thi trưng bày và giới thiệu sách

Nhằm tôn vinh sách, quảng bá cho văn hóa đọc và bảo vệ quyền lợi của những người làm sách chân chính và triển khai thực hiện việc phát triển văn hóa trong lĩnh vực thư viện với mục tiêu “ Xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội nhằm góp phần xây dựng có hiệu quả thế hệ đọc tương lai”. Chào mừng ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần 2. Ngày 21 tháng 4 năm 2023, trường Tiểu học Hồng Đức Hội thi trưng bày sách giữa các khối trong trường.

Đối tượng tham gia: Giáo viên và học sinh trường TH Hồng Đức.

Hình thức thi:

- Mỗi khối lớp tự chủ động mượn, sưu tầm các loại sách báo để trưng bày một gian mô hình xếp sách nghệ thuật và thuyết trình ý nghĩa của mô hình mà khối mình đã chọn. Trưng bày trên 2 bàn ghép lại có khăn trải bàn. Ngoài các loại sách có thể trưng bày thêm những sản phẩm sáng tạo, đồ dùng học tập...; có bảng ghi tên lớp, khối, tên chủ đề trưng bày…

- Cử học sinh và có thể kết hợp với giáo viên để thuyết trình, giới thiệu ý nghĩa gian trưng bày. Thời lượng thuyết trình của mỗi khối không quá 5 phút.

Tạo hoạt động lành mạnh với các hoạt động văn hóa nhằm thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia qua đó tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách.

Hội thi trưng bày sách tổ chức nhằm củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ thư viện, duy trì và đảm bảo chất lượng hoạt động của thư viện trong nhà trường. Ngày hội đọc sách tổ chức, tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để cho học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần thực hiện phong trào “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.

Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với những người viết sách, xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong đời sống xã hội.

Qua hội thi trưng bày sách giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, khoa học kỹ thuật, tiềm năng và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và tỉnh Hải Dương thông qua các cuốn sách được xuất bản trên phạm vi cả nước; các ấn phẩm của các cơ quan, đơn vị xuất bản trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục kế thừa và phát huy thành công của những lần tổ chức Ngày Sách Việt Nam, huy động sự tham gia của cộng đồng và mọi nguồn lực xã hội trong việc đầu tư phát triển văn hóa đọc và tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, để Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam thực sự trở thành ngày hội của cộng đồng, một sự kiện văn hóa được mọi tầng lớp nhân dân đón nhận.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hội thi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2320
Trước & đúng hạn: 2320
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 23:33:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG ĐỨC - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Tạ Ngọc Quyên - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0987071329

Email: 

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 21
Tất cả: 93,774