CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Phong trào nâng cấp đường giao thông thôn xóm trên địa bàn xã Hồng Đức
18/05/2023 09:58:28

Phong trào nâng cấp đường giao thông thôn xóm trên địa bàn xã Hồng Đức

CÁCH LÀM HAY, HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CHO CÔNG TÁC NÂNG CẤP ĐƯỜNG GIAO THÔNG THÔN XÓM THEO TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Hồng Đức lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nghị quyết của HĐND xã về việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. UBND xã Hồng Đức đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, triển khai rà soát các tiêu chí đã đạt và chưa đạt để có kế hoạch khắc phục một số tiêu chí, tiểu mục từng tiêu chí chưa đạt. Qua rà soát 19 tiêu chí trên địa bàn xã có tiêu chí 02 về đường giao thông nông thôn và tiêu chí 05 về cơ sở vật chất trường học là chưa đạt. Đối với tiêu chí trường học Đảng ủy, HĐND, UBND xã huy động mọi nguồi lực từ cấp trên và của địa phương để hoàn thành tiêu chí.

Đối với tiêu chí đường giao thông nông thôn, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các thôn tiến hành khảo sát lập tổng dự toán các tuyến đường cần nâng cấp. Từ đó có cơ sở tiến hành họp chi bộ, họp quân dân chính và họp nhân dân bàn biện pháp để thực hiện với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân được thụ hưởng. Từ các cuộc họp chi bộ, họp quân dân chính và họp nhân dân đã có nhiều ý kiến hay, cách làm hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của từng thôn và được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Trong phong trào nâng cấp đường giao thông nông thôn. Thôn Mai Động là thôn khởi động đầu tiên bằng nguồn vốn đầu tư ứng trước của ông Phạm Đại Sóng, quê quán thôn Xuyên Hử, xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang. Có được nguồn vốn đầu tư ứng trước này, thôn Mai Động đã tổ chức nâng cấp được 11 tuyến đường. Công trình được tiến hành khởi công từ ngày 09/10/2022 đến ngày 29/12/2022. Sau 80 ngày thi công, công trình đã hoàn thành đúng theo kế hoạch đã đề ra xây dựng 11 tuyến đường với chiều dài 2.492,8m mét, với tổng kinh phí 3.082.780.000đ. Sau khi tiếp nhận nguồn vốn đầu tư ứng trước của cá nhân ông Phạm Đại Sóng. Lãnh đạo thôn Mai Động đã phát động nhân dân thôn Mai Động, con em quê hương thôn Mai Động sinh sống và công tác trong và ngoài nước ủng hộ công tác nâng cấp đường giao thông. Tuyên truyền vận động nhân dân trong thôn mai Động hiến đất để mở rộng đường, góp của góp công để hoàn thành công trình. Kết quả của cuộc vận động đã thu được 879.700.000đồng. Điển hình trong cuộc vận động nâng cấp đường giao thông thôn Mai Động đã có gia đình ông Nguyễn Xuân Thu Giám đốc công ty xây dựng Thành Dương ủng hộ số tiền 500 triệu đồng, Gia đình ông Trần Văn Diện hiến 10m2 đất, Gia đình ông Ngô Văn Dực hiến 5,5 m2 đất, gia đình ông Nguyễn Văn Tông hiến 5m2 đất đẻ mở rộng đường. Sau khi các tuyến đường được hoàn thành nhân dân thôn Mai Động sẽ đóng góp kinh phí hàng vụ để trả lại cho nhà đầu tư.

Đối với thôn Tế Cầu là thôn có diện tích và dân số thấp nhất trong xã. Số lượng các tuyến đường cần được nâng cấp lớn do đã làm nhiều năm và hiện nay đã xuống cấp. Đời sống kinh tế của nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Cá nhân người dân trong thôn và con em làm ăn xa không có gia đình nào có tiềm lực kinh tế lớn mạnh để đầu tư ứng trước cho thôn vay để nâng cấp đường. Đứng trước khó khăn đó ban lãnh đạo thôn Tế Cầu đã họp xin chủ trương của chi bộ và họp bàn quân dân chính trong thôn triển khai xuống các xóm họp nhân dân trong xóm báo cáo dự toán kinh phí và vận động nhân dân trong xóm tùy theo khả năng kinh tế của mình đầu tư ứng trước cho thôn vay để nâng cấp đường. Sau khi làm đường xong mỗi năm thôn sẽ thu đóng góp của nhân dân và trả cho các hộ cho vay là 20% đồng thời vận động một số hộ dân trong xóm tháo rỡ công trình của gia đình để hiến đất làm đường, vận động các hộ có diện tích hành lang tiếp giáp với phần đất của gia đình mình tự bỏ kinh phí ra để đổ phần hành lang . Với cách làm này đã được đông đảo nhân trong thôn đồng tình ủng hộ. Kết quả bằng nguồn vốn đầu tư ứng trước của chính người dân trong thôn, đến nay thôn Tế Cầu đã nâng cấp được 5 tuyến đường với tổng chiều dài 790m, với tổng kinh phí trên 900 triệu đồng, tổng số tiền nhân dân tài trợ để đổ hành lang đường là 205 triệu đồng. Điển hình trong cuộc vận động nâng cấp đường giao thông có gia Đình ông Đoàn Văn Lai tự tháo rỡ bờ bao, cổng và hiến 18m2 đất và gia đình bà Đoàn Thị Ngọt hiến 6m2 đất để mở rộng đường xóm.

- Thôn Kim Húc là thôn đã nhận được một số nguồn tài trợ để nâng cấp một tuyến đường chính từ năm 2016. Tuy nhiên các tuyến đường xóm trong thôn được xây dựng từ năm 2011 trở về trước đến nay đã xuống cấp, chiều ngang, độ dày mặt đường một số đoạn không đủ theo tiêu chuẩn cần được mở rộng. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, Ban chi ủy cùng Trưởng, Phó thôn đã xây dựng kế hoạch, tiến hành khảo đạc, lập dự toán tổng thể các tuyến đường cần làm. Với tổng kinh phí theo dự toán để hoàn thành các tuyến đường thì mỗi khẩu trong thôn cần phải đóng số tiền là 1.200.000đ. Với số tiền cần đóng một lần này thì một số hộ trong thôn không đủ tiền lực để đóng góp làm đường. Đứng trước khó khăn đó ban lãnh đạo thôn đã tổ chức họp chi bộ xin chủ trương, họp quân dân chính và họp nhân dân trong thôn để bàn phương thức huy động đóng góp và xã hội hóa. Bước đầu của cuộc vận động đã gặp rất nhiều khó khăn với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhưng với sự vào cuộc vận động tích cực, của cán bộ trong thôn, đồng thời cũng nhìn thấy được lợi ích của việc nâng cấp đường giao thông mà thôn Tế Cầu và thôn Mai Động đã làm và đang được hưởng lợi. Do vậy nhân dân trong thôn đã đồng tình ủng hộ với phương thức. Thu tiền của tuyến nào thì làm tuyến đấy. Gia đình nào thu xếp được thì nộp 1.200.000đ/khẩu hoàn thành việc đóng góp của gia đình, phần còn thiếu theo dự toán sẽ vận động các hộ cho thôn vay để làm. Đến thời điểm ngày 11/5/2023 thôn Kim Húc đã nâng cấp được 03 tuyến đường với chiều dài 472m với tổng số tiền trên 400 triệu đồng, 2 tuyến dài 406m đã thu đủ tiền đang làm mặt bằng chuẩn bị thi công . Điển hình trong cuộc vận động nâng cấp đường giao thông thôn Kim Húc đến thời điểm này đã có gia đình ông Lại Văn Dinh tự tháo rỡ tường bao, cổng và hiến 8m2 đất. Gia đình ông Nguyễn Tiến Tuyển tháo rỡ tường bao, cổng và hiến 4m2 đất. Gia đình ông Đặng Bá sửu, Tạ Văn Chức, Tạ Văn Tài, Tạ Văn Vụ Nguyễn Đức Mười, Đặng Bá Vinh tự bỏ tiền mua cống làm rãnh thoát nước của xóm với số tiền trên 20 triệu đồng. Gia đình ông Đặng Bá Huân cho thôn vay 140 triệu, gia đình ông Bùi Bá Tuấn cho vay 100 triệu đồng để làm đường không tính lãi và nhiều ngày công lao động của nhân dân.

Cùng với các thôn Trong xã, thôn Đồng lạc cũng đang trong quá trình khảo đạc, lập dự toán các tuyến đường cần nâng cấp để họp bàn xin ý kiến nhân dân về phương thức huy động nguồn vốn để nâng cấp đường giao thông.

Kính thưa toàn thể nhân dân, Với chủ trương đúng đắn của Cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc tích cực của các đồng chí cán bộ, đảng viên các thôn, với tinh thần đoàn kết và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân được thụ hưởng. Các tuyến đường nhỏ hẹp, xuống cấp trên địa bàn xã đang dần nhường chỗ cho những tuyến đường khang trang rộng rãi, góp phần vào sự nghiệp hiện đại hóa nông thôn. Nếu cứ làm theo cách cũ mỗi khẩu đóng 200.000đ/năm thì phải 5 đến 10 năm sau chúng ta mới nâng cấp xong các tuyến đường giao thông. Nhưng với cách làm mới này chúng ta được sử dụng ngay những tuyến đường khang trang rộng rãi. Không chỉ thế với cách làm mới này đã tạo lên một phong trào lớn, huy động được sự vào cuộc mạnh mẽ của nhân dân, tạo tinh thần đoàn kết trong cộng đồng thôn xóm, do vậy đã có nhiều cá nhân hiến đất để làm đường, hiến công để đi vận động, cho vay với số tiền lớn không tính lãi.

Tuy nhiên bên cạnh những tập thể và cá nhân đang tham gia hưởng ứng tích cực, góp công, góp sức, góp của để nâng cấp đường giao thông thì vẫn còn một số tập thể và cá nhân chưa tích cực, thiếu trách nhiệm, trông trờ ỷ lại, ngại va chạm, thiếu tinh thần xây dựng.

Đi trên những con đường mới hôm nay là thành quả của ý Đảng được hòa vào với lòng dân, là tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, là công lao to lớn của những tập thể và cá nhân không quản ngày đêm tuyên truyền vận động, góp công góp sức, góp của để tạo nên thành quả hôm nay. Đảng ủy, HĐND, UBND xã xin được biểu dương cán bộ và nhân dân thôn Mai Động, thôn Tế Cầu và thôn Kim Húc, biểu dương cá nhân ông Đoàn Văn Núi, ông Phạm Văn Đoài, ông Nguyễn Văn Quân, ông Nguyễn Văn Khúy, ông Nguyễn Trung Văn, ông Nguyễn Xuân Thu, ông Phạm Đại Sóng, Gia đình ông Trần Văn Diện, Ông Ngô Văn Dực, Ông Nguyễn Văn Tông thôn Mai Động. Thôn Tế Cầu: Ông Đoàn Văn Dũng, ông Nguyễn Xuân Thỏa, ông Phạm Ngọc Trình, Ông Đoàn Văn Vuốt, Ông Đoàn Văn Đương, Gia đình và Đoàn Thị Ngọt, Ông Nguyễn Đình Ảnh, Gia đình ông Đoàn Văn Lai, Ông Nguyễn Văn Toan, Ông Đoàn Văn Khanh, Ông Nguyễn Văn Thiềng, ông Đoàn Văn Phăng. Thôn Kim Húc biểu dương bà Nguyễn Thị Tựa, ông Nguyễn Phú Kình, ông Vũ Văn Thoách, bà Nguyễn Thị Tuyết, bà Nguyễn thị Giản, ông Nguyễn Thế Ngợi, gia đình ông Đặng Bá Sửu, gia đình ông Bùi Văn Hiệp, ông Lại Văn Dinh, ông Nguyễn Tiến Tuyển, bà Tạ Thị Phà, ông Tạ Văn Chức và nhiều cá nhân tiêu biểu khác

Trong thời gian tới Cấp ủy, Chính quyền địa phương rất mong các thôn đặc biệt là thôn Đồng Lạc tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục hưởng ứng phong trào nâng cấp đường giao thông góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn xã hoàn thành kế hoạch về đích xây dựng xã NTM nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng quê hương Hồng Đức ngày càng giàu đẹp văn minh.

Dưới đây là một số hình ảnh nâng cấp đường tại các thôn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nguyễn Thị Nhịp - CCVHTT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2320
Trước & đúng hạn: 2320
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/10/2023 22:07:34)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HỒNG ĐỨC - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Tạ Ngọc Quyên - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0987071329

Email: 

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 20
Tất cả: 93,773